НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

405-247-u-nas-veche-ima-potomstvena-bezrabotica

 

21.02.22 г.

Близо 500 млади висшисти без опит ще започнат първа работа по специалността си в държавната администрация по програма „Старт на кариерата”, която се изпълнява от Агенцията по заетостта. Те ще бъдат наети с 12-месечен трудов договор в централните управления на институциите и техните териториални поделения. Разходите за техните възнаграждения и осигуровки се осигуряват от държавния бюджет за реализиране на политиките по заетостта.

Младежите са класирани и одобрени от бъдещите си работодатели на проведената в края на миналата година процедура за кандидатстване по програмата.

Предстои още младежи с висше образование, класирани във вторична процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”, да започнат своята първа работа в държавната администрация на работни места, които няма да се заемат от някои вече класирани младежи.

Агенцията по заетостта реализира тези възможности по реда на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. от 28 януари т.г. Съгласно него до приемане на Националния план за действие по заетостта и не по-късно от 31 март 2022 г. може да се сключват нови договори по програма „Старт на кариерата” и проект „Красива България” от Националния план за действие по заетостта през 2021 г.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“