Зам.-министър Иван Кръстев представи проект за създаване на платформа за дигитални обучения

Иван Кръстев

08.10.21 г.

Наблюдават се дълбоки дисбаланси в доходите и възможностите за работа в различните региони. Това поставя предизвикателство пред намирането на правилните инструменти за тяхното преодоляване чрез повишаване на професионалните умения на хората. Предизвикателствата пред икономическото развитие на общините в България стават все по-тясно обвързани с качеството на човешкия капитал. Инвестициите в човешкия потенциал са ключов фактор за нормалното функциониране на предприятията, които ще се разкрият в бъдеще. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев при откриването на конференция „Бизнесът и регионите: Трансформацията“.

Като възможно решение той представи проекта на Министерство на труда и социалната политика за създаване на платформа за дигитални обучения за 500 000 души до края на 2026 г., което представлява една шеста от всички заети в страната. Зам.-министър Иван Кръстев представи част от инвестиционните проекти на министерството в Националния план за възстановяване и устойчивост и подчерта ключовата роля на общините и социалните партньори за успешното им изпълнение.

По думите  на зам.-министъра в момента безработицата в България е на рекордно ниско равнище за последните 30 години, като регистрираните в бюрата по труда са под 155 000 души. Той посочи, че голяма част от тях са трайно безработни и не притежават търсените от бизнеса квалификация, знания и умения, за да се реализират на пазара на труда.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Снимка: Investor

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България