НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Sinya_Karta

Министерският съвет одобри проект на Закон за ратифициране на договор между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA), съгласно правомощията, делегирани от Европейската комисия за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs.

Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс ще подпомага осъществяването на целите на държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж, като предлага подкрепа на малки и средни предприятия, които разработват, развиват и внедряват пазарно- ориентирани иновации. Инициативата насърчава участието на заинтересовани лица от страната в съвместни иновационни проекти с участници от държави-членки и трети страни, с възможност за подкрепа от други инициативи и инструменти на Еврика.

Към настоящия момент средствата за изпълнение на дейностите по „Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс“ са предвидени в бюджета на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и за периода на изпълнение на програмата – до 2027 г. те ще бъдат осигурявани в рамките на бюджета на министерството.

Национален проектен координатор и финансиращ орган ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към МИР. Средствата за финансиране ще бъдат предоставени по Правилата за управление на средствата от Националния иновационен фонд, ПУСНИФ-2020 г. и схема за държавна помощ.

Важно е да се отбележи, че за изпълнението на настоящия проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МИР или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.

Източник: МС

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS