НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Националната асоциация на социално отговорните работодатели „НАСО Р“ е създадена като идея и в резултат на 20-годишен успешен опит в областта на европейското и национално партньорство на учредителите.

Идеята за създаването на НАСО Р включва обединяване на най-голяма част от работодателите в България около каузата за принос в социалното развитие на България, чрез подкрепа на бизнеса и други сектори, повишаване ефективността на дейността им и създаване на възможности за развитие на социалните им отговорности, чрез мотивиране и подкрепа за поемане на повече социална отговорност, партньорство с държавата и местните власти и реално включване в процеса за подобряване на качеството на живота в България.

Вниманието и дейностите на НАСО Р са насочени към всички работодатели в България, в т.ч. от корпоративния сектор, държавните и местни администрации, гражданския сектор и др.

Основната платформа на асоциацията включва подкрепа за развитие на отговорност в най-широк план, но най-вече насочена към човека, човешките ресурси и социалното развитие и качество на живот. Тя включва както ангажименти за развитие на качеството на работата и кариерното развитие на персонала до подкрепа на местни инициативи и развитие на общностите и националния капитал – хората и техния живот в България.

Водещ фокус в цялата дейност на организацията са подкрепа за хората с увреждания и осигуряване на подкрепа за тях, чрез най-силния инструмент – предлагане на работни места, осигуряване на заетост и самостоятелност в личностното им развитие и адекватно участие в обществените процеси на създаване и потребяване на обществените ресурси и постигане на по-добър живот.

Чрез развитие на корпоративната социална отговорност в активно партньорство с държавата, местните власти и др. се цели повишаване на ефективността на икономическите субекти и създаване на предпоставки за самостоятелно осъзнато включване в социално отговорни решения и практики за активно допълване на държавните и общински ресурси и усилие за социална подкрепа и социално развитие.

Членство в Национална асоциация на социално отговорните работодатели:

Членството в Национална асоциация на социално отговорните работодатели се реализира, чрез формуляр по образец, който може да изпратите попълнен на следния адрес: info@naso.bg.

След последващото  решение на Управителния съвет на НАСО Р, ще Ви уведомим на посочения от Вас контакт.

За повече информация, моля да се свържете с нас на и-мейл адрес: office@naso.bg и на тел. 0882/122 690.

За контакти с организацията:

info@naso.bg
office@naso.bg
тел:  0882/122 690, 0882/122 730

ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ДЕЙНОСТИТЕ НА НАСО Р:

 • Осигуряване съвместно партньорство, информация и обмен на добър опит.
 • Развитие на национално партньорство, подкрепа и обмен на добри практики.
 • Лобиране за подкрепа и чрез партньорство с Народно събрание, МТСП, АЗ.
 • Осигуряване на местна подкрепа чрез партньорство с общините и реализиране на местни инициативи.
 • Реализиране на партньорски проекти, осигуряване на обучение, инвестиционни и други финансирания.
 • Участие в обсъждане и формиране с предложения за промени в нормативните условия, подобряване на икономическата и данъчна среда.
 • Участие в Консултативен съвет по корпоративна социална отговорност.
 • Участие в Национален съвет по въпросите за социално включване.
 • Стимулиране и разпространение на добри практики.
 • Партньорства с други работодателски и синдикални организации от България и Европа.
 • Членството в Национална асоциация на социално отговорните работодатели се реализира чрез формуляр по образец и последващо решение на Управителния съвет. Членствата биват 3 вида: Редовни, Асоциирани и Почетни.

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“