НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

The flag of Bulgaria against the background of the single currency of the European Union, The concept of Bulgaria joining the Euro zone, economic and political background
След като миналия петък министърът на финансите обяви, че България няма да иска извънреден конвергентен доклад, с който да бъде оценена готовността ни за приемане на еврото, обсъжданата дата от 1 януари 2024 г. вече не е на дневен ред. Дали изненадващо или не, това като че ли успокои страстите по темата, което пък започна лека-полека да освобождава пространство за по-трезв поглед върху фактите и данните.
Политическите партии ще дадат своя интерпретация на случващото се и ще заявят намерения в стартиращата предизборна кампания, но е добре да съобразят решенията и обещанията си с реалностите. А те, поне по свършеното, видяното и чутото последните дни, могат да се обобщят приблизително до следното:

За известно време се разпространяваше илюзията (или страхът – зависи кого слушате), че страните от еврозоната са решили едва ли не насила да присъединят България. От това следваше и изводът, че е достатъчно ние само да заявим, че сме съгласни, и влизаме независимо от правилата. Съвсем ясно стана, че това не е така – България няма да бъде приета, докато не изпълни критериите, а в случая инфлацията към момента е значително над референтните нива.

По сходен начин трябва да се осъзнае и че не можем да „форсираме“ присъединяването си, защото това е процес на взаимно съгласие и суверенно решение на останалите страни-членки. Така че идеите, че трябва да не се съобразяваме какви сигнали получаваме в средите на еврогрупата или от Европейската комисия, а да настояваме за извънреден доклад „на инат“, няма да донесат до нещо особено конструктивно.

В този контекст трябва да се признае, че в следващите месеци България няма да изпълнява критерия за инфлацията. Към януари 2023 г. средногодишната инфлация у нас е 13,5%, средната за еврозоната е 8,7%, а средната за трите страни с най-ниска инфлация е 6,7% – с други думи, сега сме с над 5 пункта над референтната стойност. Няма какво да се случи в следващите 4-5 месеца, което да свие тази разлика, така че резултатът от нова оценка след няколко месеца ще е отново негативен.

Има практика да се изключват някои страни с много ниска инфлация при изчисленията, но това се прави само ако причините за ниската инфлацията при тях са непазарна намеса във формирането на цените или друга структурна аномалия. Подвеждащо е да се твърди, че просто ей така заради нас ще се „изтрият“ 3 или 4 страни, за да ни улеснят в постигането на критерия.

Както стана ясно и на конференцията „България по пътя към еврото” днес, по-смислено е да се насочат усилия върху възможните решения, които биха постигнали нещо реално в бъдеще. Ето защо е важно отново да обърнем поглед към фискалната политика. Все още чуваме например противоречиви сигнали за намеренията на служебното правителство да изготви и внесе в бъдещия парламент редовен бюджет. Правилното решение е то да внесе бюджет за 2023 г. с нисък дефицит – поне днес премиерът Гълъб Донев потвърди, че ще предложат на народното събрание бюджет, изпълняващ мастрихтските критерии. Това означава, че дефицитът трябва да е под 3% от прогнозния БВП.

Ако се върнем към най-важния извод – за нуждата от спазване на правилата и отказа от хитруване на дребно – министерството на финансите и правителството трябва да застанат не просто зад „натъкмена“ стойност на дефицита „за пред чужденците“, а да предложат бюджет за 2023 г. и средносрочна бюджетна прогноза за 2024-2026 г. с взаимнообвързани и реалистични проекции на приходи и разходи, гарантиращи устойчива фискална позиция.

Поставете се на мястото на тези, които трябва да изготвят бъдещ конвергентен доклад за България – дали ще си затворят очите, ако нашето правителство е представило средносрочна прогноза с 5-6 процента дефицит за годините до 2026 г., но настоява да се гледа само миналия през иглени уши и с малко късмет на ръба на критерия бюджет през 2022 г.?

На следващата стъпка, дори ако министърът на финансите направи усилие и предложи разумна рамка, Народното събрание трябва да я подкрепи, а не да я подкопае с явни или скрити бомби със закъснител – било то с популистки данъчни преференции, схеми за субсидии за бъдещи периоди или трудни за финансиране социални разходи. Извън принципния дебат по същество по подобни политики, в контекста на изпълнението на критериите за еврозоната всичко това ще бъде забелязано, анализирано и отчетено в бъдещия конвергентен доклад в негативна посока.

Свалянето на градуса на очакванията по темата може да катализира и друга полезна промяна – да обезсърчи очакванията, че влизането в еврозоната хем ще стане само с еднократно привидно напасване към някакви формални критерии, хем че веднъж постигнато, самото членство ще гарантира благоденствие и ще ни облекчи от трудни политически решения.

Ако инфлацията ни е с много над тази в еврозоната, трябва да опитваме да разрешаваме вътрешните структурни проблеми, които причиняват това – вместо да се чудим как за една година да нагласим числата. И свалянето на инфлацията, и поддържането на стабилни публични финанси с нисък дълг и дефицит зависят от функционирането на пазарната икономика, от наличието и здравината на институциите, които насърчават инвестициите, конкуренцията и увеличаването на производителността.

И вместо всички да се състезават кой колко силно приоритизира приемането ни в Шенген и еврозоната, нека по-скоро предложат решения на структурните проблеми чрез реформи, които да отключат просперитета и реалното сближаване. Това е хем дългосрочно усилие, хем може да намери проявления в действия, мерки и политики още в следващите месеци, включително естествено постигане на по-ниска инфлация и по-нисък дефицит.

Източник: Институт за пазарна икономика

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS