Възобновяват се обученията, финансирани с публични средства

thumb_computer-768608_1920

Възобновяват се обученията, които са финансирани с публични средства и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, информира Агенцията по заетостта (АЗ). Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 01. 03. 2021 г.  се допуска провеждането на обучения за възрастни.

Във т. 3 от Запоедта се допуска провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Всички обучаващи институции, които временно са преустановили вече започнали курсове или не са стартирали обучения поради въведените противоепидемични мерки на територията на страната, могат да подновят провеждането им при стриктно спазване на всички препоръки, въведени със Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването.

От Агенцията отбелязват, че съгласно условията на проект „Ваучери за заети лица”, всички дейности по проекта следва да бъдат финализирани до 31.12.2021 г., а обученията да са приключили не по-късно от  30.09. 2021 г.

Източник: Агенция по заетостта

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България