НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

232

Макроикономическото развитие на България, се характеризира с високи потребителски цени, високата инфлация, силния растеж на заплатите в частния сектор, както и запазващите се високи нива на кредита за домакинствата. Запазването на тези икономически тенденции, като най-силно влияние имат кредитните нива, се създават  потенциални рискове  за стабилността и устойчивостта на банковата система.

В условията на запазваща се силна кредитна активност и бързо нарастване на кредитните обеми, особено в сегмента на жилищното кредитиране, ще възникнат поредица от повишения на антицкличния капиталов буфер, като до началото на последното тримесечие за 2023г., тези повишения, ще достигнат до 2%

Също така е възможно и намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, което е основен фактор за понижаването на размера на кредита за домакинствата, а това се отразява в по-ниско частно потребление и отслабване на икономическата активност

Източник: БНБ

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“