НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

thumb_main_prozent6

От 1 юни 2023г. основният лихвен процент е 2,96%, като стойността му е почти двойна от тази в началото на годината когато той беше 1,42%. Увеличаването му води до покачване на лихвите по кредитите, но и до намаляване на търсенето на кредитни инструменти от страна на потребителите.

Централната банка започна да увеличава основния лихвен процент от началото на последното тримесечие на миналата година, от 0,50%, като до момента той е нараснал с около 20%. С увеличението на основния лихвен процент се увеличава и законната лихва за забава, която е 10% плюс стойността на индикатора.

Източник: БНБ 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“