НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

7159db8647f9c4fd6719fdb8dade350f

Брутният вътрешен дълг на България, в т.ч. частен и държавен, в края на първото тримесечие за 2023г. е около 45 млрд. евро, което е с почти 10% повече спрямо същия период миналата година.  Той възлиза 50% от БВП на България.

Дългосрочните задължения на страната за същия период в размер на 36,7млрд. евро, което е почти 41% от БВП и 81,1% от брутния външен дълг, като също отбелязват растеж от 7,8% спрямо 2022г., а краткосрочните задължения на България възлизат  8,536 млрд. евро, като са 9,4% от БВП и 18,9% от брутния външен дълг.

През края на първото тримесечие за годината външните задължения на Централната банка са в размер на 2 млрд. евро, докато външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна възлизат на 12 млрд. евро, като  намаляват с 203,1 млн. евро миналата година.

Източник: БНБ

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“