Уважаеми колеги и партньори, извънредната ситуация в света и приетите ограничителни мерки в нашата страна поставят в изключително затруднено състояние всички живеещи и работещи в различните сектори на общественото ни развитие. Работодателите са тази част от нас, които освен да мислят за себе си, семействата си, задачите и програмите си, иначе казано собствената си работа, са изправени пред огромната отговорност да мислят за живота на хиляди хора, работещи при тях, да мислят и работят и за другите хора.

Уважаеми колеги и партньори,

Извънредната ситуация в света и приетите ограничителни мерки в нашата страна поставят в изключително затруднено състояние всички живеещи и работещи в различните сектори на общественото ни развитие. Работодателите са тази част от нас, които освен да мислят за себе си, семействата си, задачите и програмите си, иначе казано собствената си работа, са изправени пред огромната отговорност да мислят за живота на хиляди хора, работещи при тях, да мислят и работят и за другите хора.

Тази отговорност да мислиш и се грижиш за другите, ние определяме като социална отговорност.

В тези непознати условия социалната отговорност на работодателите придобива нови много по-мащабни измерения.

От генератор на социално икономическото ни развитие, работодателите са натоварени с очакванията на обществеността да бъдат гаранти за преодоляване на трудностите и последствията от кризата, запазване на работните места и подкрепа за работещите, техните семейства , отделните общности и всички нас.

Изпитанията пред всички ни са изключително трудни и дълбоки. Точно в такива моменти нашите общи възгледи за мисия, социална отговорност  и развитие  стават още по-значими. На всички които се присъединиха в нашата мрежа на социално отговорните работодатели благодарим и заявяваме нашата подкрепа.

Вярваме, че в условията на това изпитание  ще  ни води общата отговорност и  взаимна подкрепа.

Вярваме, че веднага след излизане от това състояние, с още по-голяма мащабност ще развием партньорството ни в цялата страна и в много по-голям обхват и дейности за каузата, която ни обединява.

Нашата подкрепа за всички работодатели включва разбиране и търсене на добри решения в сложни условия. Заедно сме днес, заедно ще бъдем и утре! Търсете ни, ще направим всички възможно да реализираме взаимно полезно партньорство.

На всички желаем успех!

Бъдете здрави!

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България