Уницеф публикува проучване за още 4 милиона деца изпаднали в бедност тази година

child-poverty-pxb

Повишаването на разходите заради войната доведе до бедност 4 млн. деца в Източна Европа и Централна Азия.

Според проучването на Уницеф, което обхваща 22 държави, децата носят най-тежкото бреме на икономическата криза, причинена от конфликта. Те са 25% от населението, но близо 40% от 10,6-те милиона, изпаднали в бедност тази година, са деца, като три четвърти от тях са в Русия.

СПОРЕД Уницеф БВП на страната ще падне с 8%, което ще е вторият най-голям спад сред 22те страни. Украйна е на второ място по бедност спрямо проучването, а Румъния е след нея със 110 000 деца.

Последиците от детската бедност надхвърлят финансовите затруднения на семействата: колкото по-бедно е едно семейство, толкова по-голям дял от доходите му се отделя за основни нужди като храна и гориво. Така, когато цената на основните стоки скочи, наличните пари за други нужди като здравеопазване и образование намаляват. От това следва, че най-бедните деца имат по-малък шанс за достъп до основни услуги и са по-изложени на насилие, експлоатация и малтретиране, обяснява организацията на ООН.

Източник: Национална мрежа за деца

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България