Уебинар за създаване на здравословна работна среда, организиран от FESE

FESE logo

02,10,21 г.

На 21 септември Федерацията на европейските социални работодатели бeше домакини на уебинар за предотвратяване и превенция  на мускулно-скелетни травми при служителите,  работещи в сектора на социалните услуги. Уебинарът се проведе в рамките на кампанията на ЕС-OSHA „Здравословни работни места-облекчение на натоварването“, целяща да повиши осведомеността за мускулно-скелетни травми в сектора на социалните услуги и да предостави конкретни мерки и практики за справяне с тях.

Рискът от появата на мускулно-скелетни травми при служителите  е вероятно да се превърнат във водещ проблем в бъдеще, поради демографските промени, преминаването към услуги за домашни грижи, високата експозиция на психосоциални рискове и нарастващата възраст на работната сила в социалните услуги.

Лекторите представиха цялостна картина на мускулно-скелетни травми в сектора на социалните услуги, както и инструменти, ръководства и методи, създадени за справяне със влошаване на здравословното състояние на специалистите и осигуряване на благоприятна работна среда.

Източник: FESE

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България