НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Picture1

На 11 и 12 октомври се състоя Генералната асамблея Федерацията на европейските социални работодатели и съпътсващата им конференция „Подобряване работните условия в социалните услуги: Обещаващи практики от Европа“.

В първия ден на събитието по време на Генералната асамблея се обсъди и гласува изборът за нов борд и секретариат, като резултатите предстоят да бъдат обявени. През втория ден се проведе конференцията „Подобряване работните условия в социалните услуги: Обещаващи практики от Европа“, която е съвместно организирана с работата по проект FORTE, който отделя специално внимание на ролята на социалните партньори и колективното договаряне при управлението на променящите се работни места. По време на конференцията, партньорите споделиха, че повечето държави-членки на ЕС отчитат значителен недостиг на персонал в сектора на грижите, и в същото време предлагането и търсенето на работна ръка се увеличава.

Беше докладвано, че споре Според Европейската стратегия за грижи „почти половината от хората на възраст 65 или повече години, имат нужда от дългосрочни грижи, но тези нужди не са неудовлетворени“, като организаторите спдоелига, че повече от 1,6 млн. допълнителни работници за дългосрочни грижи ще бъдат необходими до 2050 г., но за да се привлекат и задържат квалифицирани и квалифицирани работници, е от съществено значение да се подобрят условията на труд.

Федерацията на социалните работодатели и EPSU са събрали добри практики за подобряване на работните условия в социалните услуги от 10 държави от ЕС. Практиките обхващат различни теми от оценка на риска до превенция на мускулно-скелетните заболявания и психосоциалните рискове. По време на тематичния семинар организациите в областта на социалните услуги обсъдиха своите добри практики, посочиха кои сафакторите за успех, ползите и насърчиха доставчиците на социални услуги да ги използват като вдъхновение.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели