НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

sas meeting

На 23 и 24 май 2023г се проведе транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел, Белгия. Екипът на НАСОР взе активно участие в дискусията за осигуряване на прехода към пазара на труда за хора с увреждания чрез схемата за подкрепено чиракуване (SAS) и се обсъдиха резултатите от проекта, както и се предостави обратна връзка. Всяка страна представи подробности за предизвикателствата пред внедряването на западноевропейският модел за чиракуване на местна почва – законодателните рамки и необходимостта от реформи в социалния сектор на ниво ЕС. При всеки от партньорите, схемата за чиракуване е имплементирана  на приблизително еднакво ниво, като социалните експерти се стараят да осигурят заетост на поне 4 лица в неравностойно положение. Екипът на НАСОР постави акцент върху нуждата от държавна подкрепа и постигане на устойчивост чрез константно национално финансиране, за да се постигне модел на подкрепена заетост, който да бъде независим от наличието на европейски проекти и програми.

Транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел

Партньорите имаха удоволствието да участват и в учебно посещение в Groep Intro– неправителствена организация, ръководена от цели за устойчиво развитие на социалните услуги, работеща върху личностното израстване на хора в неравностойно положение чрез осигуряване на работа, обучение и съвети в сферата на заетостта. Методиката на действие е свързана с индивидуално обгрижване, персонализирани услуги (в рамките на работното място, училището, семейната среда и свободното време). Специалистите обясниха в детайли организационната структура и стратегиите за постигане на високи резултати при преговорите с работодатели в областта на приобщаващият пазар на труда. Благодарение на техните инициативи младите хора с интелектуални и физически затруднения получават възможности за продължаване на развитието си в учебна среда, без да напускат училище, развивайки подходящи квалификации и умения.

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“