НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

transnational-project-meeting

На 13 септември, се състоя транснационална работна среща  (ТPM 4) по проект SAS в Атина, Гърция, в която се включиха всички страни участнички по проекта.  Темата на срещата беше изпълението на дейността по чиракуване и подпомагането на хората в неравностойно положение да направят своя успешен преход от учебна среда в професионална реализация.

Всеки от партньорите сподели на кой етап е при изпълнението на дейностите, колко чираци успешно са преминали обучителния период и са започнали работа. Също така бяха споделени добри практики и предизикателства във връзка с осугуряването на заетост и интеграцията на лицето в неравностойно положение и отношенията му с работодателя.

Следващата среща ще се проведе през м. ноември.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“