Тракийски университет и МТСП подписаха споразумение за сътрудничество

dobri-yarkov-i-georgi-gyokov-696x477.png

Министър Георги Гьоков и ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и висшето учебно заведение в сферата на социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност.

Споразумението се подписва в контекста на действията по реализацията на Стратегията по Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г. и Плана за действие по социална икономика 2022-2023 г. на МТСП и предвижда партниране при  провеждането на студентски стажове, презентации, семинари, конференции, подготовката на проучвания и научни изследвания в области от взаимен интерес и реализиране на съвместни проекти.

Миниистърът изрази увереност, че документът ще засили популярността на учебните дисциплини и специалности, свързани със социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност и ще стимулира повече младежи да потърсят професионалното си развитие и научните си интереси в тази сфера.

 

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България