Теленор с шесто поредно издание на Open Mind – програмата за кариерно развитие и социална интеграция на хора с различни възможности

A smiley face Asian woman making heart hand sign with feeling inlove

Двугодишна програма дава възможност на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в условия на реална бизнес среда, като по този начин повишат квалификацията и конкурентоспособността си и станат по-уверени и по-успешни в професионален план.

Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи на Теленор. За изминалите пет издания над 20 души с различни възможности са участвали в програмата, като всички те са успешно реализирани на трудовия пазар, а петима от тях са назначени на постоянен трудов договор в Теленор България. Програмата води до отлични резултати в приобщаване на хората с увреждания и е принос към един значим сегмент от пазара на труда у нас, където и държавата и бизнесите насочват все повече усилия.
Уникалният дизайн на Open Mind дава възможност не само за формиране на конкурентоспособни специалисти сред хората с увреждания, но и създава работна среда, благоприятстваща разбирането и ангажираността на собствените екипи на компанията.
„В Теленор винаги сме се фокусирали върху развитието и повишаването на квалификацията на нашите служители. За нас програмата Open Mind е още една възможност да работим с хора с уникален житейски опит, а не просто израз на корпоративна социална отговорност. Със спектъра от активности в рамките на програмата Open Mind адресираме максимален брой заинтересовани страни за развитието на този сегмент от пазара на труда и сме готови да споделим опита на Теленор с други компании“, коментира Галина Чулева, главен директор „Хора и стратегия“ в Теленор България.
Програмата Open Mind се отличава с три ключови елемента, които взаимно се допълват и надграждат. Това са: Open Mind – насочен към търсещите работа хора с увреждания; Open Mind Academy – за нуждаещите се от подкрепа за повишаване на професионалната квалификация; и Open Mind Workshops – предназначени към различни бизнеси с устойчив интерес към наемане на хора с увреждания и с фокус върху обмена на добри практики.

В тазгодишното издание Теленор ще даде шанс за работа на участниците в шест различни направления. Кадри се търсят в сферата на маркетинг, продажби (частни клиенти; продажби и обслужване на клиенти; бизнес клиенти) финанси, право. Двугодишната програма предвижда обучения, работа по реални бизнес проекти под менторството на водещи експерти в съответните области и при конкурентно възнаграждение.
Източник: https://www.telenor.bg/bg/careers/open-mind

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България