Световната банка влоши прогнозите за българската икономика

thumb_834x469_depositphotos-591798068-xl

Финансовата институция очаква България да влезе в процедура по свръхдефицит и да се отдалечи от еврозоната, ако не разреши политическата криза.

Световната банка влоши прогнозите си за българската икономика – както за тази, така и за следващата година. Това става ясно от новия пролетен икономически доклад на институцията, оглавявана до септември 2019 г.

Институцията вече очаква 1.5% икономически растеж тази година, или с 0.2 процентни пункта по-малко спрямо предишната прогноза. За 2024 г. прогнозира 2.8%, което е понижение с 0.5 пункта. Очакванията на Световната банка са по-песимистични от тези на финансовото министерство, според което икономическата експанзия тази година ще бъде 1.8%.

Институцията прогнозира икономическият ръст да се забави в синхрон с тенденциите в Европейския съюз. Световната банка отчита, че се очаква инфлацията в страната да се забави, но фискалната позиция – да се влоши. В доклада се посочва, че бюджетният дефицит през 2023 г. ще бъде 3.6% от прогнозния БВП, което означава България да влезе в процедура по свръхдефицит и да се отдалечи от еврозоната.

Според финансовото министерство трябва да се вземат мерки за допълнителни приходи и свиване на разходи, за да не излезе бюджетът на свръхдефицит.

Прогнозата на Световната банка е следващата година вече дефицитът да се свие до 2.5%, а през 2025 г. – до 1.4%.

Растежът може да бъде допълнително потиснат, ако България не успее да изпълни реформите, вградени в етапите от Плана за възстановяване, което ще доведе до замразяване или намаляване на предстоящите траншове, лишавайки страната от значителни ресурси.

Банката подчертава, че политическата нестабилност вече се отразява на перспективите за усвояване на еврофондовете и плановете за присъединяване към еврозоната.

Световната банка прогнозира загуби на страната откъм еврофинансиране и забавяне с влизането в еврозоната след 2025 г. ,ако настоящата ситуация се задържи.

Очаква се намаляването на бедността да се забави, като България е изправена пред по-бавен растеж и продължителна висока инфлация. В прогнозата на Световната банка е записано, че дори и през 2025 г. инфлацията в България ще бъде двойна на афишираните като „здравословна“ около 2%.

Институцията обръща внимание, че трябва да бъдат взети спешни мерки и за големия дял на младите хора, които нито работят, нито учат. Политики, насочени към повишаване на икономическата свобода и подобряване на бизнес средата, също може да подобрят участието на работната сила.

Перспективите за растеж са подкопавани и от застаряващото и намаляващо население, както и от некачественото, според редица международни изследвания, образование в България.

Ако България успее да преодолее предизвикателствата с амбициозен реформаторски дневен ред, това би могло да ускори нейния икономически ръст до средно над 4% годишно до 2050 г. При сценарий без реформи, растежът обаче може да се забави до 1.2% средно до средата на века.

Източник: Световна Банка в България

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България