СУЛТАНКА ПЕТРОВА: МТСП РАБОТИ УСИЛЕНО В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) полага целенасочени усилия за оказване на подкрепа и насърчаване развитието на социалните предприятия.  Развитието на социалната и солидарна икономика е заложено и в Управленската програма на българското правителството, което дава възможност за  достойно приобщаване на уязвимите групи на пазара на труда. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова на конференция, посветена на социалната икономика и социалното предприемачество „Как е възможно социално предприемачество в Северозапада. Случаят патронажна кухня „Северозапад“.

Събитието се финансира от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Реализирането на проекта е част от дейността на фонда за осигуряване на подкрепа на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики.

Социалната и солидарна икономика служи като инструмент за развитие на социалните услуги, предоставяни по нов, предприемачески начин. Предоставяните социални услуги, като част от дейността на социалните предприятия, имат съществена роля за решаване на важни социално-икономически проблеми на засегнатите уязвими групи. Тя е възможност, но и предизвикателство за всички нас, които бихме искали чрез нея да реализираме социално отговорно поведение към лицата от уязвимите групи; да създадем онези благоприятни условия, чрез които слабо защитените ще могат да участват в постигането на социално приобщаващ икономически растеж, каза още зам.-министър Петрова.

По думите й безпрецедентната ситуация, в която се намираме днес, породена от разпространението на пандемията от коронавирус, се оказа възможност за редица социални предприятия и субекти на социалната икономика да проявят гъвкавост, иновативност и социална чувствителност. „Бъдещото развитие на провежданата държавна политика в областта на социалната и солидарна икономика е възможно само в тясно сътрудничество между гражданите, централната и местната власт, социалните партньори и бизнеса. Постигането на по-висока ефективност на политиката в подкрепа на социалната и солидарна икономика през следващите години поставя пред нас общи предизвикателства и възможности за бъдеща съвместна работа“,  сподели зам.-министър Петрова.

Източник: МТСП

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България