Стратегия за Корпоративна социална отговорност

csr

Стратегия за Корпоративна социална отговорност представя визията, приоритетни цели и ангажименти на държавата да насърчи способностите на компаниите да интегрират социално отговорните си практики в своята дейност, с цел повишаване конкурентоспособността, устойчивостта на бизнеса и подпомагане реализацията на целите на устойчивото развитие. Целият документ

Файл: Стратегия за КСО 2019-2023г.

Източник: МТСП

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България