Стратегически приоритети на ИСС за периода 2021-2025 г.

Image_8515158_126

Икономическият и социален съвет (ИСС) представи Стратегически приоритети за периода 2021 – 2025 г. Това са Европейският зелен пакт и устойчивото развитие на България; Технологична трансформация и дигитализация на икономиката и обществото; Европейският стълб на социалните права (ЕССП) – Европейският план за действие за ЕССП и проекцията му за първия национален план на България.

На интернет страницата на Съвета, в който НАСО членува, е публикуван План за действие за 2021 г., включващ Становище по мерки за социално включване, в т. ч развитие на социалните услуги и заетост за хора с увреждания, Становище за „Европейският план за действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните нива (ЕССП)“, Становище за националния план за въвеждане на еврото, Резолюция по Стратегията за малки и средни предприятия и др.

Източник: ИСС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България