Стартиращо събитие по проект B-WISE

откр. събитие

21.10.21

На 14 октомври, четвъртък, 30-те партньори по проект B-WISE се събраха в Брюксел за стартиращото събитие по проекта, организирано от EASPD в рамките на тяхната 25-та юбилейна конференция и 20-та годишнина на ENSIE. Фокусът на събитието беше „Нуждата от цифрови умения за социалните предприятия за трудовата интеграция на утрешния ден“ и представи част от работата, която ще бъде извършена по време на проекта, и защо той е необходим, за да се подкрепи развитието на социалните предприятия.

Партньорите по проекта приветстваха участието на Европейската комисия, в лицето на Хюбърт Гамжс, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Растеж“ – Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП, който откри събитието, и Карел Вандерпортен от ГД „Растеж“, който във встъпителните си думи отново изрази подкрепа за проекта и за сектора, за да може той да процъфтява и да гарантира, че всеки работник има уменията, необходими за справяне с цифровия и зеления преход.

 

Стартиращо събитие по проект B-WISE

 

По време на събитието Euricse представи предварителен преглед на първия резултат от проекта относно състоянието на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа. Гост-лекторите подчертаха предизвикателствата, пред които са изправени социалните предприятия в областта на уменията, включително цифровите умения, но също така и иновативните аспекти на тези предприятия, които ще им помогнат да се справят с тези предизвикателства.

С помощта на конкретни примери от Италия, Белгия и Румъния, участниците успяха да разберат умствените, законодателни и конкретни пречки, пред които са изправени социалните предприятия при цифровия преход. Всъщност, те не винаги имат правилния начин на мислене, за да се справят с прехода, често им липсва финансовата подкрепа от публичните органи и ще бъде по-трудно за хората с нужди от подкрепа да се адаптират към новите умения, необходими при цифровия преход, тъй като задачите ще бъдат по-сложни. Всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани в проекта B-WISE и да се предложат решения за сектора.

Целта на проекта B-WISE е да създаде рамка за подкрепа на социалните предприятия за трудова интеграция, за да се изправят пред бъдещите предизвикателства в тяхната работа чрез разработването на европейска стратегия за справяне с нуждите от умения, по-специално по отношение на цифровите умения в сектора на социалните предприятия за трудова интеграция. Тя ще подхранва Пакта на Европейската комисия за умения и Стратегията за промишлеността за близост и социална икономика. Проектът събира 30 партньори от 13 държави.

 

Научете повече за проект B-WISE: http://www.bwiseproject.eu/

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България