Стартира изпълнението на нов проект B-WISE

rabotna sreshta d care

На 26 и 27 януари се проведе стартова среща по проект B-WISE, в който НАСО и НАСОР започват управление на дейности, насочени към различни групи хора в неравностойно положение дистанцирани от пазара на труда. Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени.

Планира се да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди в сектора. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи, представляващи Социалните предприятия и участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България. НАСОР като представител на сектора ще въвежда задачи, свързани с неговия опит в областта на социалните предприятия за интеграция на работа.

Организацията ще участва и в разработването на учебни програми за Професионално Образование и Обучение за сектора, заедно с партньора за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България. Организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения за сектора.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България