Среща в МТСП

MTSP-12

30.03. 22 г.

На 29 март в Министерството на труда и социалната политика се състоя работна среща между почетния председател на НАСО Р г-н Георги Георгиев и зам.- министър Жулиета Върлякова. Основната обсъждана тема бе партньорството между НАСО Р и МТСП с фокус предложенията за неотложни промени в нормативната уредба за държавна подкрепа на работодателите и социалните предприятия, с цел подобряване на ефективността и повече заетост за хората с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа.

Дискутирани бяха различни възможности за стъпки в краткосрочен и дългосрочен план в областта на заетостта. Уточнени бяха конкретни последващи действия за съвместна работа по темата.

Г-н Георгиев информира зам.-министър Върлякова за работата по подготовката и провеждането на традиционния Национален форум през месец юни. Договорена беше съвместна работа и осигуряване участието на МТСП в първия Национален форум на социално отговорните работодатели.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ДО КРАЯ НА 2020 Г.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България