НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Среща с работодатели от Варненски регион

На 3 юли 2019г. в град Варна се проведе среща с работодатели от Варненски регион и Североизточна България. Срещата бе част от изграждането на национална мрежа от социално отговорни работодатели с цел партньорство между социалните услуги, НАСО, НАСО Р, местни и държавни институции за създаване на работни места за хора с увреждания при обичайни условия. В срещата участваха над 30 работодатели от различни сектори на икономиката и администрацията. В рамките на програмата бяха представени основите идеи, задачи и цели на НАСО, ползата за бизнеса и обществото от социалната отговорност, както и търсените пресечни точки на интересите, възможностите и ползите за работодатели и хора с увреждания. Интерес предизвикаха представените най-нови данни – цифри и информация, за заетостта на хората с увреждания в България, съпоставена със заетостта на тези хора в Европа. Представена и дискутирана беше и идеята, целите и задачите на новата организация Национална асоциация на социално отговорните работодатели.

В общия позитивен тон на последвалата дискусия участващите работодатели изразиха желание и готовност да се включат в изграждащата се национална мрежа на социално отговорните работодатели, а някои от тях направиха конкретни заявки за осигуряване на работни места за хора с увреждания.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS