НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

2asda

„Основен фокус в новия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде заетостта, запазването на работните места и намаляване на младежката безработица“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при посещението си в Добрич. Тя посочи, че в България има 160 000 младежи, които нито учат, нито работят. „Новата тема, по която ще се работи в следващите години, е сребърната икономика. Предстои да се уточни вида на интегрираните здравно-социални услуги за хората над 60-65 г., употребата на технологии и развитието на предприемачество за възрастните хора“, каза тя.

Министър Сачева проведе среща с представители на бизнеса от Добрич и региона и ги запозна с резултатите от мерките на правителството за запазване и осигуряване на заетостта. По думите й 60/40 е мярката, която най-бързо трябваше да бъде структурирана и пусната в действие. „Вторият й дизайн е значително по-облекчен и разширен като сектори и възможности. Единственото по-сложно изискване към работодателите е да имат 20% спад в оборота, като при втория дизайн е допустимо само да са декларирали дължимите данъци и осигуровки“, посочи тя. В следващите месеци основен фокус ще продължи да е бизнесът и заетостта, като съвместно с Министерство на икономиката се договаря грантова схема за 100 млн. лв., която е насочена към осигуряване на безопасни условия на труд.

Министърът акцентира и върху проект „Родители в заетост“, по който родители на деца до 12г. може да се възползват от детегледачка. Бюджетът му ще бъде увеличен с още 20 млн. лв., а до момента са кандидатствали над 8000 семейства.

Източник: МТСП

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“