НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

download

На 20 април 2023 г. Университета за национално и световно стопанство (УНСС) бе домакин на десетото издание на Employer Branding Forum, организиран от сп. Enterprise.

Форумът е инициатива за връзка между образование и бизнес, където различни компании да представят добрите си практики за привличане, задържане и развитие на техните служители.

Събитието беше открито от доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултет на УНСС, и доц. д-р Калоян Димитров, Център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност и Надя Гогова, издател и управляващ партньор на сп. Enterprise.

Водещите тенденции на пазара на труда представи Християн Петков, COO, JobTiger. Aнета Рахилчукова, Employer Branding Manager, SumUp, говори за ефективните послания на работодателския бранд.

На Форумът се подчерта, че кандидатите за работа в момента са по-силната страна на пазара на труда в България, тъй като населението в трудоспособна възраст намалява, безработицата е рекордно ниска, а делът на неактивното население, особено сред младите хора, е сред най-високите в Европейския съюз (ЕС).

Същевременно, по данни на JobTiger, предложенията за работа се увеличават. Най-много са свободните работни места в секторите търговия и продажби, хотелиерство и ресторантьорство, производство, ИТ и администрация. Те формират около три четвърти от всички обяви, показват данните на платформата.

Работодателите трябва да са проактивни и фокусът вече пада върху работодателската марка и грижата за и задържането на служителите. Работата от разстояние вече е сред основните трендове на пазара на труда, вкл. и наемането от разстояние,  кандидатите подбират работодателите, за които искат да работят и да се развиват.

Перспективите пред кандидата са аналогични на пътуването на клиента до продукт или услуга в търсене на решение на някакъв проблем. Кандидатите осъзнават, че поради някакви причини трябва да сменят работното си място, започват да четат обяви и да се задълбочават, да проучват. При намиране на оферта, която харесва, кандидатът преминава към действие – кандидатства за обявената позиция.

Работодателският бранд трябва да отговори на въпроса на служителите какво би било, ако те работят за конкретна компания. Брандът привлича служители, задържа ги и ги подкрепя в професионалния им път, допълни тя. Всички послания трябва да бъдат консистентни, защото преживяването, което хората имат при комуникация с компанията в различни канали, формира представите за това как същата компания третира служителите си, каза още тя.

Служителите най-вече очакват от работодателя да бъдат чути и забелязани, дали компанията вижда личния им принос и как ще подкрепи личностното им развитие, коментира той. Важно за хората е и грижата на благосъстоянието, уважението и доверието, признанието, което често измества и материалните придобивки по степен на важност.

Що се отнася до гъвкавостта, според данни от проучвания, които се цитират на Форума, тя е първи критерий при избор на работодател за много хора и изпреварва дори и заплатата. Гъвкавостта означава работодателят да даде възможност на служителите да работят където и когато си поискат. Водещо тук е доверието като ценност на компанията, в противен случай гъвкавите работни места са невъзможни.

Д-р Жюстин Томс от Нов български университет (НБУ) представи темата за ефективните комуникационни канали за работодателската марка. Комуникационните канали на работодателския бранд са неговият сайт, сайтовете за обяви за работа, социалните медии, посланиците на компанията – от мениджмънта до служителите на най-ниско ниво, посочи тя.

Вътрешната и външната комуникация са взаимосвързани и се отразяват и, съответно, външно, и вътрешно, а това често се забравя от бизнеса, напомни Жюстин Томс.

Жюстин Томс коментира, че за компаниите в бъдеще ще им е все по-трудно да намират служители, отколкото клиенти. Тя представи и модел за създаване на работодателски бранд, както и примери за добри практики при развитието и представянето на различни работодателски брандове.

Представиха се примери за ангажиране на служителите и най-вече на служителите от поколението Z. Такъв инструмент са благотворителните инициативи. Поколението Z има развито усещане за принадлежност към мисията и ценностите на компаниите, както и емпатия и толерантност. Тези хора обичат да виждат бързи резултати от работата си и отдават голямо значение на социални, екологични, спортни и културни събития, посочи тя. Затова и благотворителността силно ги привлича. Работещо е поощряването на инициативността, осигуряването на необходимите условия за подкрепа на кампании и каузи, предложени от служителите, и личният пример на мениджмънта.

Източник: УНСС

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS