НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

bezrabotica

11.02.22 г.

В България безработицата през декември 2021 г. е била 4,9 на сто спрямо 5 на сто през ноември и 5,6 на сто през същия месец на предходната година. През декември 2021 г. сезонно коригираното равнище на безработицата в ЕС е било 6,4 на сто спрямо 6,5 на сто през ноември 2021 г. и 7,5 на сто през декември 2020 година. В еврозоната сезонно коригираното равнище на безработицата през декември 2021 година е било 7 на сто, което е спад спрямо 7,1 на сто през ноември 2021 и 8,2 на сто през същия месец на 2020-а, отчита Евростат.

В България безработицата през декември 2021 г. е била 4,9 на сто спрямо 5 на сто през ноември и 5,6 на сто през същия месец на предходната година.

През декември 2021 г. сезонно коригираното равнище на безработицата в ЕС е било 6,4 на сто спрямо 6,5 на сто през ноември 2021 г. и 7,5 на сто през декември 2020 година. В еврозоната сезонно коригираното равнище на безработицата през декември 2021 година е било 7 на сто, което е спад спрямо 7,1 на сто през ноември 2021 и 8,2 на сто през същия месец на 2020-а, отчита Евростат.

Спрямо декември 2020 г. безработните са намалели с 2,196 милиона в ЕС и с 1,828 милиона в еврозоната. През декември 2021 г. 2,748 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,222 милиона – в еврозоната.

Равнището на младежката безработица през последния месец на 2021 година е било 14,9 на сто както в ЕС, така и в еврозоната, което е спад от 15,3 на сто в ЕС и 15,4 на сто в еврозоната през предходния месец.Спрямо ноември 2021 година безработицата при младите хора се е понижила с 81 000 души в ЕС и със 78 000 души в еврозоната. Спрямо декември 2020 година младежката безработица е намаляла с 385 000 души в ЕС и 323 000 в еврозоната.

В България безработицата при младите хора през декември 2021 г. е била 14,8 на сто спрямо 15,7 на сто през ноември 2021-а и 15,9 на сто през декември 2020 година.

През декември 2021 година равнището на безработица при жените е било 6,6 на сто в ЕС, което е спад спрямо 6,8 на сто през ноември 2021 година. При мъжете равнището на безработицата през последния месец на 2021 година е било 6,1 на сто спрямо 6,2 на сто през ноември 2021 година.

В еврозоната равнището на безработица при жените се е понижило от 7,5 на сто през ноември 2021 година до 7,3 на сто през декември 2021 година. При мъжете безработицата е намаляла от 6,8 на сто до 6,7 на сто.

Източник: Евростат

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“