Европейският съвет с препоръки за справяне с безработицата

ек

За първи път през това хилядолетие безработицата се откроява като сериозен проблем след финансовата криза от периода 2008- 2009 г. След мерките за справяне и овладяване на процеса, COVID­­-19  отново го катализира, засягайки всеки шести младеж, показват последните данни на Европейската конфедерация на профсъюзите.

В цифри това е  17, 1 на сто, като ръстът е именно в страните, засегнати по време и на финансовата криза. Ако тогава в Източна Европа и в България безработицата се е явявала повече като проблем в предпенсионна възраст, то сега безработицата при младежите и хората в активна възраст значително нараства.  От март 2020 г. до края на януари 2021 г. младежите, постъпили на работа,  са 1593-ма, като 874 са устроени на пазара на труда с посредниците на Бюрото по труда.

В тази връзка препоръките на Европейския съвет при реализирането на социални политики в страните-членки на Европейския съюз са свързани с насърчаването на качествата активност и гъвкавост при търсене на работа. Приоритетните мерки ще включват такива за създаване на работни места, както и различни начини за повишаване на активността, като консултации, предоставяне на съвети, застъпничество, професионално образование и обучение и по-специално чрез стажуване или т.н. дуално обучение. Чрез обмен на добри практики ще се цели засилването на съществувщите мрежи за млади предприемачи на национални и местно развнище.

„И ако всичко това трябва от разписани идеи да се превръща в реалност, в Европейския възтановителен план, в следващия многогодишен бюджет на ЕС и конкретно в бюджета за тази година се правят усилия една част от средствата по Европейския социален фонд да се насочат специално за справяне с младежките проблеми“, коментира евродепутатът Радан Кънев, който е член на Комисията по заетост и социални въпроси в Европейския парламент.

Очаква се COVID-19 да  ускори процеси на трудовия пазар – нарастване на дистанционната работа и дигитализацията на икономиката.

Източник: БНР

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България