НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Основната лихва в България надхвърли 1% за първи път от 2009г

За трети пореден месец Българската народна банка определя по-висок основен лихвен процент (ОЛП). За декември той е фиксиран на ниво от 1.30%, или с 0.8 пр. пункта нагоре спрямо ноември. Това е и най-високото му ниво от октомври 2009 г. След шест години, в които размерът на основната лихва в България бе непроменен от рекордното […]

Одобрени са нови правила за минимална заплата

Директивата има за цел да подобри условията на труд и живот за всички работници в ЕС, както и да насърчи икономическия и социалния прогрес. С 505 гласа „за“, 92 „против“ и 44 „въздържали се“ Европейският парламент прие ново законодателство за „адекватни“ минимални заплати в ЕС. Европейската директива бе договорена със Съвета през юни и има […]

Защо най-младите избират България за бизнес

В България има безброй възможности за професионална реализация… Ако имате и най-малки съмнения в това, продължете да четете нататък. Много млади хора се завръщат в страната с убеденост, че тук е тяхното място за развитие. „Бъдете промяната, която искате да видите в родината ни. Да действаме, а не да чакаме! Сега сме във време на […]

Има ли решение на българския парадокс – силен растеж, но продължаваща бедност и неравенство?

Световната банка подготви актуализация на систематичния анализ на страната, търсейки решения как да се повиши споделения просперитет: Икономистите в областта на развитието отдавна са открили, че икономическият растеж не означава непременно намаляване на бедността и неравенството. България, държава с население от 6,5-милиона и пълноправен член на Европейския съюз, дава още едно доказателство за този парадокс. […]

Какви са силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред социалните предприятия в България

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с […]

Социални предприемачи влизат в лабиринт на възможностите

Скоро в столицата ще има място, което може да се нарече Дом на социалния дух – там ще се вземат предприемачески решения, да се разказват истории, ще можете да си вземете закуска, приготвена от хора с различни способности – в работилница на жени бежанки или деца, лишени от родителски грижи. Идеята отдавна е хрумнала на Българската […]

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“