На 11 декември 2019г. в София се проведе национална среща – дискусия на тема „Социални услуги и секторен социален диалог: укрепване на капацитета на социалните партньори“, организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Федерацията на европейските социални работодатели, чийто член е и новосъздадената Национална асоциация на социално отговорните работодатели. Събитието даде възможност да бъдат обсъдени ползите и предизвикателствата пред социалния диалог в сферата на социалните услуги, необходимите промени, които ще повишат неговата ефективност, като бяха набелязани и конкретни стъпки в тази посока.

В дискусията участваха изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, заместник изпълнителният директор Мая Василева и Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, представители на Агенцията по заетостта – Кремена Калчева, главен директор на главна дирекция „Услуги по заетостта” и Донка Василева, гл. експерт в главна дирекция „Услуги по заетостта”, г-жа Веселина Ботева, член на УС на НАСО и директор дирекция „Социална политика“, Община Пловдив, представител на Столична община, ръководители и експерти от социални услуги, експерти от НАСО и НАСО Р, ръководители на НПО и др.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик