Служебното правителство направи още една стъпка към ОИСР

изтеглен файл

Предстои България да представи своята Окончателна позиция и Съветът на ОИСР трябва да реши за присъединяването на страната ни.

Министерският съвет одобри в сряда Първоначален меморандум във връзка с процеса на присъединяване на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Изпращането на Меморандума до ОИСР е важна стъпка в процеса на присъединяване, след която комитетите на Организацията ще започнат провеждане на задълбочени технически прегледи на България за областите на тяхната дейност. След тяхното приключване страната трябва да представи Окончателна позиция.

Припомняме, че на 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР реши да започне разговори за присъединяване с шест страни, сред които и България. На 10 юни 2022 г., по време на срещата на Съвета на ОИСР на министерско ниво, бяха приети Пътни карти с условията и етапите на процеса на присъединяване на всяка от страните.

В съответствие с този документ, България изготви настоящия Първоначален меморандум, съдържащ първа самооценка на съответствието на законодателството, политиките и практиките на страната ни с всеки действащ правен инструмент на ОИСР.

Въз основа на Окончателната позиция на България и доклад от Генералния секретар на ОИСР за цялостния процес на присъединяване, Съветът на ОИСР ще вземе решение да отправи покана за присъединяване към Организацията.

Присъединяването на България към ОИСР е сред основните външнополитически приоритети на страната. Членството на страната ни в тази глобална общност на държави, споделящи общи ценности, стандарти и най-добри практики за постигане на устойчив икономически растеж и висок стандарт на живот, ще донесе дългосрочни ползи за икономическото и социално развитие на България.

Източник: Economic

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България