Службата по трудови и социални въпроси с информация за трудовите права в Австрия

трудови права

27. 04. 21

Информационно онлайн събитие ще предостави полезна информация за всички, които желаят да работят в Австрия. Форумът се организира от Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България във Виена и ще се състои на 28 април от 10,30 часа.

По време на събитието експерти от Главната инспекция по труда, Агенция по заетостта, Националния осигурителен институт и австрийските им партньори ще разкажат каква е защитата на работниците и служителите и кои разпоредби трябва да се вземат под внимание в Австрия. Експертите ще предоставят информация за възможностите за командироване, намиране на работа чрез посредник, използване на възможностите, които предоставя европейската платформа за професионална реализация EURES.

Ще бъдат дадени полезни съвети относно основните правила, с които желаещите да започнат работа зад граница трябва да се съобразяват при заминаване от България. Участниците в събитието ще разберат дали и как са регистриран в здравно или пенсионно осигуряване и дали имат застраховка срещу трудово злополука, каква е процедурата, ако такава регистрация липсва и как да се подаде сигнал. Представители от НОИ ще пояснят какви документи трябва да се представят при завръщане в България с оглед отпускането и изплащането на краткосрочните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване.

Източник: Агенция по заетостта

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България