Синя карта ще осигурява по-лесен достъп в ЕС за квалифицирани мигранти

Синя карта

11.09. 21

Актуализираните правила на Европейския съюз ще позволят на бежанци и търсещи убежище да кандидатстват за синя карта за страни-членки, не само в онази, в която са получили международна закрила, както беше до момента. Причината за актуализацията е, че населението на ЕС в работоспособна възраст се очаква да намалее от 333 млн. души през 2016 г. на 292 млн. души през 2070 г., което ще повиши натиска за осигуряване на квалифицирана работна ръка.

Очаква се Европейският парламент да даде разрешение за промени в схемата на пленарната сесия през септември. Правните текстове бяха договорени със Съвета през май 2021 г. Първоначалното предложение на Комисията беше от 2016 г. и е единственото прието изменение на законодателната рамка за легална имиграция на европейско ниво в последните години.

Страните в ЕС имат право да откажат или да не подновят синя карта в случаи, където има доказана заплаха за обществената сигурност. Преди да вземат решение за издаване, страните членки могат да вземат под внимание състоянието на местния пазар на труда − например, дали има много безработни, които търсят работа.

Промените в директивата облекчават условията за влизане и пребиваване в ЕС ‒ например, те намаляват изискването за минималното заплащане, което трябва да получават мигрантите, за да кандидатстват за синя карта. Притежателите на картата ще могат също така да пътуват по-лесно в рамките на ЕС, а процедурите за събиране с други членове на семейството ще се ускорят. Чрез понижаването на изискванията за получаване на синя карта и разширяване на правата на притежателите Парламентът иска да увеличи привлекателността на схемата.

Обновените правила за схемата за сини карти ще позволят на кандидатстващите да представят валидни трудови договори с продължителност поне шест месеца вместо 12, както беше досега. Заплатата на кандидатстващите ще трябва да бъде между 1 и 1,6 пъти средната брутна годишна заплата, което е по-ниско от действащия до момента праг.

Притежателите на сини карти ще могат да пътуват по-лесно от една страна на ЕС в друга. Тяхното семейство ще може да ги съпровожда.

 

Източник: Европейска комисия

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България