НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

202770671_146518247547019_2578737292693115842_n

03.2022

През изминалата седмица се състояха две работни срещи по проект B-WISE, на които бяха обсъдени последните дейности по работен пакет 1, с краен срок на изпълнение съответно 31 март 2022, а след това бяха разяснени следващите дейности по работни пакети от 2 до 10 със съответните презентации и дискусии.

Всички партньори участваха в групови дискусионни стаи, в които имаха възможността да споделят опит и наблюдения за социалната и икономическа рамка на модела на Социалните предприятия (клас А и А+), законодателната и административна бюрокрация, които съпътстват социално-отговорните работодатели и техните дейности в България.

Част от предстоящите задачи е финализирането на т.нар. Country fiche доклад за всяка една от страните участнички, който представлява де факто картографиране и характеризиране на секторите и подсекторите на WISE за всяка една страна партньор по проекта. (Task 1.2 For the preliminary analysis of WISEs and the institutional context). Извършено бе допълнително картографиране на нуждите и пропуските от умения, особено в дигиталната област, в сектора WISEs в цяла Европа – обхващащо трите целеви групи (теренни изследвания в 13 участващи страни).

Между 28ми септември и 30ти ноември 2021 г. беше извършен емпиричен анализ с помощта на въпросници, разработени от EURICSE с подкрепата на партньори. Емпиричният анализ е завършен: 403 въпросника бяха събрани чрез интервюта лице в лице и 175 чрез онлайн анкетата (Task 1.3 Mapping of skill needs and gaps, especially in digital area).

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS