НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

SAS

Транснационална среща по проект SAS

На 13 септември, се състоя транснационална работна среща  (ТPM 4) по проект SAS в Атина, Гърция, в която се включиха всички страни участнички по проекта.  Темата на срещата беше изпълението на дейността по чиракуване и подпомагането на хората в неравностойно положение да направят своя успешен преход от учебна среда в професионална реализация. Всеки от партньорите […]

Работна среща по проект SAS

На 29 юни, се проведе онлайн среща между партньорите по проект SAS, на която бяха представени новите въпросници, представляващи продължение на първоначалните такива, които са адресирани към всяка от четирите групи, участници в проекта – чираци, работодатели, обучители и съветници по професионална интеграция (VIC). Всеки един от представителите на партньорите даде свои предложения за допълнения […]

Транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел

На 23 и 24 май 2023г се проведе транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел, Белгия. Екипът на НАСОР взе активно участие в дискусията за осигуряване на прехода към пазара на труда за хора с увреждания чрез схемата за подкрепено чиракуване (SAS) и се обсъдиха резултатите от проекта, както и се предостави обратна връзка. […]

Онлайн партньорска среща по проект САС

На 17.03.2023 НАСОР участва в онлайн партньорска среща по проект САС. Партньорите обсъдиха текущия прогрес по внедряването на схемата за чиракуване във всяка една от страните участнички. Дискутирани бяха: * Предизвикателствата пред намиране и назначаване на нови чиракуващи и задържане на текущо ангажираните хора в неравностойно положение * Предстоящата транснационална партньорска среща, която ще се […]

Работна онлайн среща по проект SAS

01.12.2022г. На първи декември екипът на НАСОР участва в онлайн среща по проект SAS. Всички партньори с радост съобщиха, че са започнали успешно да прилагат модела на схемата за чиракуване в своите страни. Разбира се, имаше много предизвикателства свързани с осигуряването на финансиране на дейността (България, Италия, Гърция), както и бюрократични спънки в някои от […]

Работна среща по проект SAS

21.10.2022г. На 21 октомври се състоя среща по проект SAS, в която бе дискутиран планираният старт на дейността по чиракуване, която трябва да бъде имплементирана в България и останалите страни участнички по проекта. Именно това е и основната цел на международния проект, в който НАСОР представлява България и активно участва – да бъдат подпомогнати хората […]

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“