СЪБИТИЯ

Международен икономически и бизнес форум в рамките на българското председателство на ЦЕИ

Социални предприемачи влизат в лабиринт на възможностите

Интересът към учителската професия се засилва – 20 педагози се борят за едно учителско място

Бизнесът може да кандидатства за помощ за закупуване на апаратура и софтуер

70% от работодателите у нас срещат затруднения с намирането на подходящи служители

ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Световен ден срещу детския труд

Социално отговорни организации получиха приз „ЗЛАТНО СЪРЦЕ”

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „25 Г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Национална конференция „Заетост за всички“

Развитие на приобщаващата заетост и ефективност на държавната подкрепа – първият работен панел на Националната конференция „Заетост за всички“

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България