НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

доходи

Бизнес инициативността през 2020 г. е намаляла силно – с близо четвърт са намалели новорегистрираните фирми в страната, сочат данни на Агенцията по вписванията, изготвени за проучването „Най-добрият град за живеене в България“. В същото време са спаднали с 8 на сто и дружествата, които са прекратили дейността си, според справката за периода от 1 декември 2019 г. до 30 ноември 2020 г. относно регистрираните в 27-те областни града.

В отчитания период са били регистрирани 26 142 компании, което е спад от 24 на сто спрямо миналогодишните 34 428 фирми.

Най-голям е спадът на регистрираните нови фирми в гр. Хасково – 37%, където през настоящата година са регистрирани 373 компании, а за същия период в 2019 г. те са били 591 бр.

В гр. Монтана за 2020 г. (до 1 декември 2020 г.) са регистрирани 200 фирми, а за същия период на миналата година, те са били 223, което е спад от 10%.

По отношение на неактивните търговци (заличени, в производство по несъстоятелност, обявени в несъстоятелност, в ликвидация,) тази година се наблюдава устойчивост на фирмите, които са на пазара. Статистиката показва, че в големите 28 областни града за 2020 г. са прекратили дейността си 8158 фирми, което е с 8 на сто по-малко спрямо спрелите да функционират 8859 дружества година по-рано.

Най-голям ръст на неактивни търговци – 76%, се забелязва в Благоевград – 194 в 2020 г., съотнесено към 110 в 2019 г. Обратна е тенденцията в Добрич, където броят на прекратилите дейност търговци е намалял с 47% за 2020 г., спрямо 2019 г., или 92 неактивни фирми тази година, срещу 152 обявени за неактивни в 2019 г.

За периода Имотният регистър отчита спад от 4 на сто в покупко-продажбите на имоти с нотариален акт. 23% по-малко сделки са регистрирани в Перник (915 за 2020 г. и 1196 през 2019 г.), а най-голям ръст на покупко-продажбите в проценти (5%) – в Кърджали (1385 в 2020 г. към 1316 за 2019 г.).

Повече от 10% спад в покупко-продажбите на имоти се отчита в градове като Шумен, Габрово, Разград, Монтана, Силистра, Сливен, Кюстендил, Ямбол, Добрич, или общо в 10 от големите областни градове. В четири големи града покупко-продажбите в 2020 г. бележат ръст до 5%, а именно – Кърджали, Варна, Стара Загора, Видин.

За София се наблюдава лек спад в имотните сделки – 24 718 – през настоящата година и 25 824 за 2019 г.

За периода на справката, който съвпада с кризата, свързана с разпространението на Covid-19, подадените в Агенция по вписванията общ брой заявления е намалял с под 5%, сравнено с миналата година. От 751 145 заявления по електронен път са подадени 567 691 или 75.5%, което е лек ръст спрямо миналогодишния дял на е-заявленията от 74%.

Данните сочат, че активностите от страна на бизнеса към Агенция по вписванията не е намаляла. Въпреки очакванията за ръст на електронните услуги, предвид пандемичната ситуация, цифрите сочат запазване на нивата от изминалия период.

Източник: Mediapool.bg

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS