Класирани проектни предложения по програми за заетост на хора с увреждания

Gobs-dokuments

14.10. 21 г.

Агенцията за хората с увреждания публикува на интернет страницата си информация за оценка и класиране на проекти по Методика и финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Националната програма за заетост на хората с увреждния (НПЗХУ). От публикуван Препис – извлечение на протокол за НПЗХУ става ясно, че класирани за финансиране са 8 проектни предложения, за който отпуснатото финансиране за наемане на хора с увреждания е на обща стойност 81 312 лв. Целта на конкурса, обявен от Агенцията за хората с увреждания, е работодателите да бъдат насърчени да създават условия за заетост за тази обществена група. Чрез участие в програмата за заетост за хората с увреждания бизнесът има възможност да изпълни и квотите за наемане на хора от целевата група, като могат да се получат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкрити нови работни места за хора с увреждания – максималната сума е 10 000 лв.

Агенцията за хората с увреждания публикува и резултатите от оценката и класирането на проектни предложения по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хорас увреждания. Класираните проектни предложения, които ще получат финансиране, са три, а общата сума за финансирането им е 57 287 лв. Безвъзмездна финансова помощ по тази мяркае с интензитет 100% и максимален размер от 20 000 лв., като не е необходимо собствено участие на кандидатстващите в конкурса. Участници могат да бъдат физически лица с/или над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Източник: Агенция за хората с увреждания

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България