Резултати от проучване „Състояние на КСО в България“ 2020

КСО

16.03.22 г.

Българска асоциация на КСО специалистите представи резултатите от второто национално проучване „Състояние на КСО в България“ 2020, което проследява състоянието на корпоративната отговорност и устойчивост.

Публикуваните обобщени данни за КСО дейности показват степента на нейното разработване и внедряване от български компании. Изследователският екип с ръководител д-р Марина Стефанова е направил картина на състоянието на корпоративната социална отговорност в България. Като най-голям нефинансов риск за компаниите, които категорично поставят общественото здраве и безопасност като най-важен приоритет, се определя пандемията с COVID-19.

Проучването показва, че българските дружества прилагат международно признати стандарти за управление на дейностите си по КСО и изготвят нарочни нефинансови отчети за тях. Нещо повече, всяка девета от десет от тях си поставя конкретни КСО цели заедно с корпоративните цели. Зелените и социалните теми са водещи на глобалната сцена, но според фирмите ще имат ограничено въздействие върху българския частен сектор в следващите 12 месеца.

Глобалните цели на ООН и Европейската зелена сделка са разпознаваеми за почти половината участници в изследването, а 58% считат, че чрез устойчивото финансиране инвеститорите влияят директно върху тяхното планиране и бъдещо развитие. Големите работодатели отчитат добавената стойност на КСО за набирането, мотивирането и запазването на техните служители, както и подобряване на цялостната репутация. Бизнес лидерите са важен елемент от предстоящото икономическо възстановяване на тези компании и от тях се очаква не само да работят за повишаване издръжливостта им по време на кризи, но и да свържат основния бизнес с положителното им въздействие върху обществото и околната среда.

Проучването включва още информаци по темите за: Степента на устойчивост и издръжливост на българските предприятия по време на криза; Готовността на бизнеса за внедряване и изпълнение на новите политики в областта на КСО; Интервюта с водещи експерти в областта на КСО; Профил на КСО специалиста;Тематични добри фирмени практики.

Организатори на специализирраното проучване са CSR Advice Box – мултимедиийна информационно-аналитична програма на фондация „Каузи“ и Junction Bulgaria.

Пълният текст на проучването може да откриете ТУК.

Източник: БАКСОС

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България