НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Бюро по труда

22.10. 21 г.

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през септември, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.7%, показват данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът спрямо август е с 0.2%, а на годишна база е с 2.5 процентни пункта. В сравнение с края на септември 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0.6 пункта. Обобщените данни се отнасят единствено до обработената информация от регистриралите се като безработни лица в бюрата по труда в страната.

През септември 18 531 безработни лица са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 3 109 спрямо август и намаление от 5 581 спрямо същия месец на предходната година. Други 762 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Регистрираните безработни в края на месец септември са 154 936, което е с 5 771 по-малко от август и с 81 122 или с 34.4% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 21 737 безработни, като те са с 2 215 лица повече спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 6 345 лица. Други 931 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

76.4% от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,3%, следвани от търговията с 14,4%, образование 12,6%, хотелиерството и ресторантьорството с 6,8%, държавното управление – 5,9%, строителството – 4,6%, селско, горско и рибно стопанство – с 3.7 и др.

4 382 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 1 695 по програми и мерки за заетост и 2 687 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец август 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на близо 37 000 безработни лица, като само през септември са сключени трудови договори с нови 1 306 безработни.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“