НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

безработица

17.09. 21 г.

Равнището на регистрираната безработица в страната се е понижило и през месец август, като е достигнало нова рекордно ниска стойност от 4.9%. Това показват данни от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението спрямо предходния месец е с 0.1%, а спадът на годишна база е с 2.6 процентни пункта (от 7.5% през август 2020 г.). В сравнение с края на август 2019 г. – година, която е рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0.3 пункта.

Регистрираните безработни в края на месец август са 160 707 души, което е с 4 427 по-малко от юли и с 34.6% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през август са се регистрирали нови 19 522 безработни, като те са с 929 лица по-малко спрямо предходния месец, а спрямо август 2020 г. се наблюдава спад от 4 541 лица. Други 818 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През август 15 422 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 2 434 спрямо юли и намаление от 8 126 спрямо същия месец на предходната година. Други 349 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 76.3% от започналите работа през август са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23,7%, следвани от търговията с 14,6%, хотелиерството и ресторантьорството с 9,5%, държавното управление – 5,8%, строителството – 5,6%, административните и спомагателните дейности – с 4.1%, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,6%, селското, горското и рибното стопанство – 3,5%, транспорта – с 3,2% др.

3 655 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 720 по програми и мерки за заетост и 2 935 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 33 000 безработни лица, като само през август са сключени трудови договори с нови 1377 безработни.

Сред най-търсените от бизнеса професии през месеца са преподаватели, продавачи, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал полагащ грижи за хората и др.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS