Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в Търговище

Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в Търговище

На 13 февруари 2020г. в Търговище се проведе поредната среща на НАСО с представители на социално отговорни работодатели и на социални услуги на тема „Заетост за хора с увреждания“. Събитието се организира съвместно с Община Търговище и е част от дългосрочната работа на НАСО за развитие подкрепата за хората с увреждания по проект „Партньорство за по-добър живот“. На срещата бяха поканени и присъстваха работодатели от всички сфери, от частни фирми и неправителствени организации, общински и държавни, както и ръководители на социални услуги от областта.

Участие взеха зам.-кметът на Община Търговище г-жа Рая Матева и Христалина Халачева, секретар на Общината. Председателят на НАСО г-н Георгиев представи състоянието на заетостта за хора с увреждания в България и Европа, работата на Алианса по тази тема през последната година и някои първи цифри и резултати от проучването и анализа, които организацията реализира понастоящем. Представеното предизвика ангажирана дискусия с участниците, значително надхвърлила предварително планираното време. Включилите се в обсъждането работодатели и специалисти от социалните услуги коментираха и определиха като важни и с решаващо значение по темата въпросите свързани с работата на комисиите на ТЕЛК, откъдето според тях тръгват голяма част от проблемите; нуждата от по-добра и справедлива подкрепа от държавата към всички работодатели, както и нуждата от промени в правната рамка. Ясно и категорично се очерта общото мнение, че хората с увреждания не бива да бъдат делени от останалите работещи хора и бе споделено мнението на работодателите, че те работят с изключително усърдие и отдадедност. Във връзка с това се отбеляза и нуждата от по-добра система за подготовка на хората с увреждания за работа и улесняване на връзката им с работодателите. Срещата приключи с удовлетворение от проведената дискусия и заявката, че работата и дискусията ще продължат на националния форум на НАСО през м. юни т. г.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България