НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Регионална среща с представители на социални услуги и социално отговорни работодатели.

На 28 ноември 2019г. в Стара Загора се проведе поредна среща на НАСО и в партньорство с НАСО Р, с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели, в която се включиха и представители на работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта и др.

В активна дискусия работодатели и социални работници обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани с включването на хора с увреждания на отворения пазар на труда и заявиха своето желание и готовност да се ангажират активно с този процес. Интерес беше проявен и към представения работещ местен опит за партньорство на различни сектори с участието на Общината. Това бе определено като много добра база за надграждащо развитие на практиките и успешно постигане на търсения резултат в бъдещите дейности и по представения проект и след него.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS