Работодатели от Пещера на среща с НАСО Р

Работодатели от Пещера на среща с НАСО Р

На 17 април 2019г. в гр. Пещера се проведе среща с работодатели от различни сфери в региона. При откриването на срещата с приветствие към участниците се обърнаха кметът на Община Пещера г-н Николай Зайчев и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. След представената презентация за заетостта на хората с увреждания се проведе активна дискусия по темата и представените цели, задачи и дейности по проекта „Партньорство за по-добър живот“, реализиран от НАСО в партньорство с НАСО Р. В дискусията взеха участие зам.-кметове и представители на общини от региона, представители на дирекция „Бюро по труда“, представители на големи и по-малки корпорации от региона и работодатели с различен предмет на дейност.

Водещ мотив в обсъжданията беше съгласието и желанието за участие в бъдеща мрежа на работодателите и в процеса за осигуряване на заетост за хората с увреждания. Коментирани бяха възможности и за международно партньорство по темата и някои нормативни задължения за работодателите, както и потребността от подкрепящи мерки за тях.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България