Работни срещи по проект B-WISE през април

206473668_146518477546996_6775210226100027524_n

04.2022

Екипът на НАСОР взе участие в работни срещи по проект B-WISE, които се проведоха на 28 и 29 април. Дискутирани бяха резултатите от изминалата дейност, свързана с изготвяне на обобщен доклад на „сценариите“ в сектора на WISEs – Дейност T2.1 и изготвянето на анализ на настоящите и бъдещи нужди от умения под формата на „сценарии“ като основа на стратегия за по-нататъшните дейности с цел приоритизиране и определяне на стъпките за действие.

Водещите партньори бяха систематизирали всички предадени резултати, за да се представи общата картина в Европа. В течение на срещата бяха проведени множество дискусии, съвместни задания, и дейности, които позволиха на всички участници в проекта да обсъдят обстойно всички детайли, свързани с предизвикателствата пред социалните предприятия и хората с различни видове увреждания. Разигравани бяха различни сценарии, чрез които всеки партньор разкри спецификите на различните видове WISE профили, характерни за неговата социална среда.

Водещите партньори представиха дефинициите за Персоните и сценариите, които следва да бъдат разработени в рамките на следващите дейности по проекта.

Изготвените доклади бяха обсъдени в методологически аспекти, като се наблегна на ползите, предимствата, недостатъците и предизвикателствата от технологиите и дигитализацията на социалния сектор. Дигиталните умения, които крайните потребители следва да усвоят в ежедневието си и как те биха повлияли на хората с увреждания, и тяхната заетост в различните сфери на икономиката.

Представени бяха успешни модели от Австрия, Италия, Гърция, и Латвия, които предоставиха отлични инструменти за запознаване на широката публика с характеристиките на WISE социалните предприятия и тяхната дейност. Задължителен акцент бе и законодателната рамка, правителствената помощ, и публичните инвестиции в сектора.

Всеки от участниците се включи активно в откритата дискусия по зададените въпроси и приложи своята експертиза и наблюдения, в рамките на няколко минути всеки от нас имаше думата да даде предложения за развитието на социалните предприятия в текущата обстановка. Представиха се също и идеи от предприемаческата среда на Латвия, и инициативи за подпомагане в Италия, свързани с инвестиции за милиони евро, целящи да подобрят условията за развитие на WISE организациите.

Испания сподели статистики, показващи огромния брой лица, наети в социални предприятия на територията й, които имат шанса да повишават квалификацията си и да развиват умения в избрания от тях сектор. Важен бе и фокуса на конкурентоспособността и високата конкурентна среда пред която са изправени WISЕ, особено след сътресенията, породени от ковид пандемията и икономическите последствия след нея.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България