Работна среща по проект BSRBE

Inovation_Norway

На 17 юли, екипът на НАСОР като водещ партньор по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ на Иновация Норвегия, проведе работна среща. Целта на тази среща беше да се преразгледат дейностите и сроковете за изпълението им и да се направи оглед на ревизирания бюджет. Също така се направи и разпределение на задачите между екипа, както и бяха поставени срокове за навременно изпълнение.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България