Работна среща по развитието на „Работен пакет 3“

erasmus-1

През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“).

Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод изготвяне първия доклад по РП3 с краен срок 30ти септември. Докладът ще бъде базиран на изследванията по казусите, проведени в рамките на работен пакет 1 и 2 през изминалите месеци и цели да представи професионалната система във всеки един от националните региони, включени в проекта B-WISE.

В помощ на всички партньори, ще бъде проведена допълнителна среща на 22ри септември (10:00-11:30), като всички участници ще имат възможността да споделят опита си по време на изготвянето на първия доклад, както и да се отговори на въпросите на тези, които имат затруднения или необходимост от повече информация по дейността.

Работен пакет 3: „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“, включва следните дейности –

T3.1 Идентифициране на квалификационни профили в сектора на WISEs

T3.2 Създаване на система за приоритизиране и класификация на нуждите от обучение, изведени чрез различните сценарии в рамките на WP2

T3.3 Обучителна програма за създаване на квалификационни профили в сектора на WISEs

T3.4 MOOC в сектора на WISEs

T3.5 Ръководства за учители/обучители

Всеки един от партньорите ще подготви първия доклад на национално ниво, използвайки получената информация по време на изследваните казуси (РП1 и РП2) и ще отговори на въпроси, свързани с основните категории служители в социалните предприятия, за да се оформи професионалния профил на заетостта , който се фокусира върху познания, умения и компетенции на всеки работник. По този начин ще можем да придобием детайлна представа за необходимостта от усъвършенстване на дигиталните умения (или липсата на такива) при различните профили.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България