Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

wp2-meeting-130922-scaled-e1663748729248-750x439

 

Работна среща по развитието на "Работен пакет 2"През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по конкретният работен пакет успешно бе обобщил данните, и анализирал различната степен на приложение на дигиталните умения и предизвикателствата пред всяко едно социално предприятие. На база на цялата информация бе съставен обобщения доклад 1.Работна среща по развитието на "Работен пакет 2"

Работен пакет 2 бе представен детайлно във всичките му фази – приноса на всеки един от партньорите, участващи по проект B-WISE бе разяснен в подробности, заедно със спецификите на WISE -изследваните категории в съответния регион. Благодарение на предоставената информация, беше изготвен сравнителен анализ, чрез който успешно бяха картографирани характеристиките на различните видове социални предприятия във водещите европейски страни. Разглеждайки всеки един от регионите самостоятелно, подлагайки резултатите на SWOT анализ, а след това сравнявайки резултатите на различните WISE, успяхме да добием съвкупна представа за мащаба, елементите на всеки един WISE, и да позиционираме всяка една страна спрямо координатната ос на изследванията (както е показано на скрийншота).Работна среща по развитието на "Работен пакет 2"

Бяха формулирани три основни последствия:

* В държави с по-силно ниво на подкрепа, моделирането, предложено като сценарии има тенденция да се размива частично. Социалните предприятия са склонни да бъдат напълно продуктивни (такива, които имат продуктивни обороти от милиони евро, плащат високи заплати на стотици работници и прочие), но в същото време имат ресурси за структуриране на обучение и социални дейности.

* В такива страни трудовата интеграция става „възмездна“, и е възможно да се намерят WISE с ниска печалба или дори с печалба (което не е така в страните с ниска подкрепа, където социалните предприятия са с нестопанска цел).

* Навсякъде, но особено в страните с ниска подкрепа, обучаващите WISE, както и социалните WISE възникват в рамките на „групи за социална икономика“ като израз на организации за социална икономика, които не са част от WISE, които активират и подкрепят (обикновено малък) производствен сектор.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България