Работна среща по проекта B-WISE

данъци_lowres

Представители на НАСО участваха в работна среща по проекта В-WISE, която се състоя на 2 април. По време на онлайн дискусията „Комитет по комуникация и разпространение на резултатите“ бяха обсъдени плана за комуникация, медийното отразяване по работата по проекта, индикаторите за измерване на дейностите за комуникация, разпространението на резултатите и др.

Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди в сектора. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи, представляващи Социалните предприятия и участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България